Kennel Proline`s målsetting er å ta frem hunder som har flest mulig av de egenskaper du ønsker at din hund skal ha . På den måten vil du ha flere valgmuligheter etter hvert som interessen for å aktivisere deg sammen med hunden øker.

valp7

 

Vi ønsker at en rekke grunnleggende faktorer skal ligge til grunn i vårt avlsarbeide . Ikke ønsker vi å avle ekstreme hunder den ene – eller andre veien. Hundene skal kunne håndteres og være en del av familie og samfunnet forøvrig . Hundeholdet skal være en glede – ikke en belastning .Vi prøver etter beste evne å tilby gode Schäferhunder . En god Schäferhund skal etter vår mening ha egenskaper innenfor bruks samtidig som hunden skal ha anatomisk riktig oppbygging. Kennel Proline jobber for å tilby deg en komplett hund som har både eksteriør – og bruksegenskaper på plass – en hund der flg. er vektlagt  :

  • Mentalitet
  • Helse
  • Type
  • Anatomi i samsvar med rasestandarden
  • Driftsnivå
  • Belastbarhet

vindelbroens_cito1

Vi ønsker å være en positiv partner ovenfor våre valpekjøpere . Ikke bare frem til valpen er levert , men hele veien dersom du ønsker vår hjelp og veiledning .

Vi ønsker at valpekjøpere som velger en Proline hund skal være sikret litt ekstra . Derfor har vi  leveringsbetingelser som kanskje er en av de beste og mest omfattende som finnes blant oppdrettere av Schäferhunder.