Vi samlet til valpetreff når valpene etter Prolines Jessica og Nilo v Heralmaborg nå er tre måneder gamle. Flotte valper hva gjelder anatomi , drift- / motor og