Fra treningsøkten 22.mai 2017

Prolines Moxy og Prolines Melizza – 4 mnd. gamle 20.mai . Etter Prolines Linea og Kymko Vom Hagerbrunnen

Prolines Moxy 4 mnd.gammel
Prolines Moxy 4 mnd.gammel
Melizza 4 mnd. gammel
Melizza 4 mnd. gammel
Kymko Vom Hagerbrunnen
Kymko Vom Hagerbrunnen
Prolines Linea
Prolines Linea