Når valpen er overlevert tilbyr vi en tett oppfølging av hunden og løpende kontakt med eier dersom det er ønskelig .

Vi samler til valpetreff der vi  sjekker valpene , gir tips / veiledning og hygger oss sammen. De som velger Proline hund skal være sikker på å få hjelp når de ønsker det .

mvc-007f

 

Å opptre seriøst og redelig er vårt motto.
Beklageligvis ser en alt for ofte eksempler på det motsatte . Mange er de som ikke får gehør hos sin oppdretter etter at valpen er kjøpt og betalt. Slik skal det ikke være . Det ødelegger rasens renomè .

Ved salg bruker vi NKK`s kontrakter som sikrer kjøper i størst mulig grad. Ved kjøp av Proline hund følger også en omfattende valpepakke.

Ut fra den enkelte valpekjøpers interesser tilbyr vi hjelp  og veiledning innenfor de forskjellige grenene av hundesport og aktiviteter som tilbys  . Alt fra generell håndtering av hunden , lederskap / grensesetting , lydighet , utstillingstrening , spor , feltsøk , rundering , del A- B – C innefor RIK programmet – herunder også trening og veiledning med figurant i C – delen.

valp6

Vi håper at vi med våre tilbud dekker opp de forskjellige behovene du som valpekjøper måtte ha . Selv for deg som har målsettinger om prøver og konkurranser for hunden vil vi kunne bistå og tilføre mange gode treningstips for effektiv og målrettet innlæring.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi tipser og hjelper gjerne til selv om du ikke har hund fra oss.