Treningsgjengen

Treningsgjengen på samling med figuranten Bjørn fra Tyskland.

treningsgjengenFotoet er tatt ved ridehall i Vestby som ble leid som treningsplass. Dette tilbudet kom i stand etter et meget godt tiltak fra Jorunn og Ivan Jensen.

På bildet som ble tatt av Jan Fredrik Isaksen ser vi : Bakre rekke fra venstre : Steinar , Annelie , Jostein , John , Gunnar

Midtre rekke fra venstre : John Arne , Inger , Kari Helene , Tommy , Trine , Jorunn , Vanja Foran fra venstre : Bjørn ( den tyske figuranten ) og Ivan

Forutsetningen for opplegget var ønske om regelmessig trening der deltakerne også fikk tips og veiledning for videre trening frem til prøve – og konkurransestart . I snitt samlet vi gruppa en gang annenhver måned til å begynne med. På vinterhalvåret var vi avhengig av vær / føreforhold , og i denne forbindelsen ble ridehall leid både i Vestby og på Jeløya. Når vær / føre lå til rette ble treningsplassen ved Schäferhund klubbens hytte på Ødemørk i Moss brukt som treningssted.

Det er helt klart at en ved å systematisere treningen og når det stilles forventninger / krav til ekvipasjene kommer også resultatene. Alle på fotoet har kommet til start i en eller annen prøve – en eller annen konkurranse. Meget godt gjort ! Dette er et kjærkomment tilbud til de som er lidenskapelig interessert i å bruke mye tid på å nå langt med sine hunder . Når det trenes regelmessig – og riktig kommer de gode resultatene.

En takk til ildsjelene Jorunn og Ivan for alt nedlagt arbeide for at dette skulle bli realisert .