Fra treningsøkten 22.mai 2017

Prolines Moxy og Prolines Melizza – 4 mnd. gamle 20.mai . Etter Prolines Linea og Kymko Vom Hagerbrunnen

Prolines Moxy 4 mnd.gammel

Prolines Moxy 4 mnd.gammel

Melizza 4 mnd. gammel

Melizza 4 mnd. gammel

Kymko Vom Hagerbrunnen

Kymko Vom Hagerbrunnen

Prolines Linea

Prolines Linea